บริการงานกงสุล

บริการงานกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ต.ค. 2566

| 6,724 view

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport)

 

แผนกหนังสือเดินทาง

โทรศัพท์: 069 - 698 68 214 หรือ 215 (วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่าง 14.00 - 17.00 น.)

E-Mail: [email protected]

สำรองนัดหมาย: คลิกที่นี่

 

 

Visa1

ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

Visa3

เอกสารที่ต้องเตรียม
ในการยื่นคำร้อง