บริการงานกงสุล

บริการงานกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ต.ค. 2566

| 8,691 view

แบบฟอร์มคำร้อง

 

งานหนังสือเดินทาง

งานตรวจลงตรา (Visa)

การรับรองเอกสาร

ทะเบียนครอบครัว

การเกณฑ์ทหาร

การขอสัญชาติและการสละสัญชาติ

สัญญาจ้างงาน

อื่น ๆ