รายการค่าธรรมเนียม

รายการค่าธรรมเนียม

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ย. 2565

| 2,428 view

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ ดังต่อไปนี้

Scan-02-09-2022-Gebühr_2022TH


วิธีการชำระค่าธรรมเนียมแผนกกงสุล (ยกเว้นแผนกตรวจลงตรา - วีซ่า)

ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
สถานกงสุลใหญ่ ฯ ยังไม่สามารถรับชำระค่าธรรมเนียม โดยบัตรกดเงินสด (EC-Karte) บัตรเครดิต บัตรเงินสด การโอนเงิน หรือ เช็ค ได้แต่อย่างใด


ขอบเขตการรับผิดชอบ

สถานกงสุลใหญ่ ฯ ขอเรียนว่า ไม่สามารถรับผิดชอบต่อ

  • คำร้องและเงินค่าธรรมเนียมที่ส่งไปไม่ถึงสถานกงสุลใหญ่ ฯ
  • เอกสารที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ (เช่น หนังสือเดินทาง) ส่งกลับมาให้เจ้าของ แต่สูญหายระหว่างทางไปรษณีย์

ทั้งสองกรณีข้างต้น ท่านต้องติดต่อกับไปรษณีย์ เพื่อยื่นคำขอให้ไปรษณีย์ตามหาเอกสาร (Nachforschung) หากสูญหายจริง ไปรษณีย์จะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามจำนวนที่ไปรษณีย์กำหนดไว้