ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

การจำหน่ายรถยนต์ประจำตำแหน่งและรถยนต์ส่วนกลางโดยวิธีการขายทอดตลาด

19 เม.ย. 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

29 เม.ย. 2567

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

19 เม.ย. 2567

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

18 มี.ค. 2567

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ฝ่ายการพาณิชย์)

15 ม.ค. 2567

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

22 ธ.ค. 2566

แจ้งเตือนชาวไทยระวังภัยจากแก๊งคอลเซนเตอร์

21 ธ.ค. 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

1 ธ.ค. 2566

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ 2567

17 พ.ย. 2566