การรับรองเอกสารราชการเยอรมัน

การรับรองเอกสารราชการเยอรมัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 พ.ย. 2565

| 4,266 view

หน่วยงานราชการเยอรมันสำหรับการรับรองเอกสารราชการเยอรมัน

เอกสารราชการเยอรมันต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะนำมายื่นต่อสถานกงสุลใหญ่ ฯ กล่าวคือ ลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าพนักงานบนเอกสารราชการเยอรมันต้องได้รับการรับรองว่าเป็นลายมือชื่อจริงและตราประทับจริง

ตัวอย่างของเอกสารราชการเยอรมันที่ต้องได้การรับรอง คือ

  • ใบสำคัญการสมรสเยอรมัน
  • สูติบัตรเยอรมัน
  • มรณบัตรเยอรมัน
  • ใบสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นเยอรมัน

รายชื่อต่อไปนี้เป็นรายชื่อหน่วยงานราชการเยอรมันที่รับผิดชอบการรับรองเอกสารเยอรมันในรัฐที่อยู่ในอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ฯ โดยแยกตามตัวอักษรหน้าของรัฐ

โปรดสังเกตว่า เอกสารสำคัญที่ออกจากเมือง (Gemeinde/Stadt) ที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครอง (Kreis) ต้องได้รับการรับรองจาก “สำนักงานบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นของเขต” (Kreiverwaltung/Landratsamt) ก่อน แล้วจึงนำไปรับรองที่ “สำนักงานบริหารปกครองมลรัฐ” (Regierungspräsidium/Bezirksregierung/Regierung) ตามรายชื่อข้างล่างนี้

รายชื่อข้างล่างนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นท่านควรติดต่อสอบถามข้อมูลที่หน่วยงานเยอรมันผู้ออกเอกสาร (เช่น Standesamt) หรือ “ที่ว่าการเมือง” (Stadtverwaltung) ของเมืองที่ท่านอาศัยอยู่เพิ่มเติมด้วย

 

รายชื่อหน่วยงานราชการเยอรมันในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ สำหรับการรับรองเอกสารราชการเยอรมัน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รัฐเฮสเซิน

รัฐ/หน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Darmstadt Wilhelminenstr. 1-3
64278 Darmstadt
06151-12 5302
06151-12 6018
Giessen PF 10 08 51
35338 Giessen
0641-303 0
Kassel Steinweg 6
34117 Kassel
0561-106 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน

รัฐ/หน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Arnsberg 59817 Arnsberg 02931-820
Detmold Leopoldstr. 13-15
32754 Detmold
05231-710
Düsseldorf PF 30 08 65
40408 Düsseldorf
0211-475 2023
0211-475 2523
Köln Zeughausstr. 2-10
50667 Köln
0221-147 0
Münster Domplatz 1-3
48143 Münster
0251-411 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์

รัฐ/หน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Kaiserslautern Euopaallee 7
Referat 23
67657 Kaiserslautern
Tel. 0631-842 131, 842 205
Fax 0631-842 171 01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รัฐซาร์ลันด์

รัฐ/หน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Ministerium für Inneres und Sport Mainzer Str. 136, Abt. B
66111 Saarbrücken
0681-962 1621
0681-501 1111

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รัฐทือริงเงิน

รัฐ/หน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
Landesverwaltungsamt Weimar PF 22 49
99403 Weimar
0361-379 00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------