การรับรองทะเบียนสมรสเดนมาร์ก

การรับรองทะเบียนสมรสเดนมาร์ก

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ต.ค. 2566

| 2,501 view

1. การดำเนินการด้วยตัวเองที่ประเทศเดนมาร์ก

ถ้าท่านเอาทะเบียนสมรสเดนมาร์กของท่านไปรับรองด้วยตัวเองที่ประเทศเดนมาร์ก ให้ดำเนินการดังนี้ (2 ขั้นตอน):

1.1 รับรองเอกสารกับกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก

ที่อยู่:

Danish Ministry of Foreign Affairs
Legaliseringen (Legalisation Office)
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhagen K., Denmark
Tel.: (+45) 33 92 12 33
E-Mail: [email protected]
เวลาเปิดทำการ:
- วันจันทร์ วันพุธ และ วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
- วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 12.00 น. และ เวลา 13.30 - 15.30 น.

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก https://um.dk/en/travel-and-residence/legalisation-frontpage/legalisation-danish

1.2 รับรองเอกสารกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน
หลังจากที่รับรองจากกระทรวงต่างประเทศเดนมาร์กแล้ว ท่านต้องนำทะเบียนสมรสไปรับรองที่ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก:

ที่อยู่:

Royal Thai Embassy
Norgesmindevej 18
2900 Hellerup, Copenhagen/Denmark แผนกกงสุล: โทร. +45 3962 5010
เว็บไซต์: https://copenhagen.thaiembassy.org


2. การดำเนินการทางไปรษณีย์ 

2.1 รับรองเอกสารกับกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

- ทะเบียนสมรสเดนมาร์กตัวจริง
- ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระผ่านช่องทาง Webshop
ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก ได้ปรับค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสารเป็น 230 DKK/ชุด ซึ่งจะต้องชำระทางช่องทาง Webshop เท่านั้น
- หากประสงค์รับเอกสารคืนทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ผู้ยื่นคำร้องจะต้องแนบแสตมป์ที่สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของไปรษณีย์เดนมาร์ก (https://www.postnord.dk/) ด้วย

ที่อยู่:


Danish Ministry of Foreign Affairs

Legaliseringen (Legalisation Office)
Asiatisk Plads 2
DK-1448 Copenhagen K. Denmark

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก https://um.dk/en/travel-and-residence/legalisation-frontpage/legalisation-danish

2.2 รับรองเอกสารกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

หลังจากที่ได้รับทะเบียนสมรสที่รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กแล้ว ผู้ยื่นคำร้องจะต้องส่งทะเบียนสมรสไปรับรองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

ที่อยู่:

Royal Thai Embassy
Consular Section
Norgesmindevej 18
2900 Hellerup, Copenhagen Denmark

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดการรับรองเอกสารของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน