โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ (สอนตัดผมชาย)

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ (สอนตัดผมชาย)

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.พ. 2566

| 2,519 view

สอนตัดผมชาย

 

 

สถานกงสุลใหญ่ฯ มีกำหนดจัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 2 สอนตัดผมชาย โดยอาจารย์กาญจนา ปันจันทึก วิทยากรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หลักสูตร 1 วัน ใช้เวลา 4 ชั่วโมงครึ่ง มี 2 รอบ
⏱รอบแรกวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
ระหว่างเวลา 10.00 - 16.00 น. (พักกลางวันเวลา 12.30 - 14.00 น.)
⏱รอบที่สองวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
ระหว่างเวลา 10.00 - 16.00 น. (พักกลางวันเวลา 12.30 - 14.00 น.)
สถานที่อบรม โรงแรม a&o Hostel Frankfurt Galluswarte
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเลือกวันที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมตามลิงก์ https://forms.gle/yJvHgn6xJDysYXFAA หรือสแกน QR code ในภาพ
📌**ผู้เข้าร่วมการอบรมจะต้องนำปัตตาเลียนของตนเองมาเพื่อใช้ในการอบรม**
📌***ขอความร่วมมืออย่าลงทะเบียนซ้ำ และเมื่อลงทะเบียนแล้วหากติดธุระไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ ขอให้แจ้งสถานกงสุลใหญ่ฯ 5 วันล่วงหน้าก่อนวันอบรมนะคะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท่านอื่นเข้ารับการอบรม***

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ