กงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2566

กงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 มี.ค. 2566

| 5,244 view

กงสุลสัญจร22566

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต มีกำหนดจัดกงสุลสัญจรครั้งที่ 2/2566 ณ Stiftung Gehart-Hauptmann-Haus นครดึสเซลดอร์ฟ รัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-18.00 น.


ผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการ โปรดลงทะเบียนโดยสแกน QR Code
หรือเข้าเว็บไซต์ https://forms.gle/gShC5TaUfxqn8goY6 เพื่อสำรองเวลานัดหมายล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

**ขอความกรุณาอย่าลงทะเบียนซ้ำ**

***หากท่านที่ได้รับอีเมลยืนยันนัดหมายเข้ารับบริการกงสุลสัญจรจากสถานกงสุลใหญ่ฯ แต่ภายหลังไม่สะดวกเดินทางมาในวันดังกล่าว ขอความกรุณาแจ้งสถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบล่วงหน้าทางอีเมล [email protected] เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้ทำหนังสือเดินทาง***

คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ