สมาพันธ์วิสาหกิจขนาดกลาง สำนักงานเขต Wartburg รัฐเทือริงเงิน เข้าพบรองกงสุลใหญ่

สมาพันธ์วิสาหกิจขนาดกลาง สำนักงานเขต Wartburg รัฐเทือริงเงิน เข้าพบรองกงสุลใหญ่

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 มี.ค. 2567

| 576 view

เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นาย Klaus Grimm โฆษกสมาพันธ์วิสาหกิจขนาดกลาง (Der Mittelstand Bundesverband mittelstaendische Wirtschaft - BVMW) สำนักงานเขต Wartburg รัฐเทือริงเงิน ได้เข้าพบนายอรรถพงศ์ พันธุ์รัตน์ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ในโอกาสขึ้นปีใหม่ และได้หารือเกี่ยวกับสถานะความร่วมมือและพัฒนาการที่เกี่ยวข้อง ในการนำพยาบาลไทยมาทำงานในรัฐเทือริงเงิน รวมถึงการจัดงาน Future Days of SMEs ของ BVMW ในวันที่ 13 มี.ค. 67 และเมื่อ 15 มีนาคม 2567 นาย Klaus Grimm โฆษกสมาพันธ์ฯ พร้อมด้วยนาย Martin Rosenstengel สมาชิกสภาเขต Wartburg และผู้บริหาร รพ. Bad Salzungen และ น.ส. อุทัยวรรณ ภัททวาทิน ล่ามและผู้จัด German Camp ได้เข้าพบนายอรรถพงศ์ พันธุ์รัตน์ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ระหว่างไทย-เยอรมนี เพิ่มเติมจากความร่วมมือด้านพยาบาลที่มีอยู่ก่อนแล้ว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ