รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 เม.ย. 2567

| 293 view

438833062_838996811594939_8083487669011449561_n

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

29-04-2024_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งลูกจ้าง.pdf