พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2567

| 192 view

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยประจำนครแฟรงก์เฟิร์ต ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และคู่สมรสเข้าร่วมพิธีและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ