ประเพณีสงกรานต์ที่สมาคมศิษย์เก่าวัดท่าซุง เมือง Wiesbaden

ประเพณีสงกรานต์ที่สมาคมศิษย์เก่าวัดท่าซุง เมือง Wiesbaden

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 เม.ย. 2567

| 299 view
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. นายณัฐพงศ์ ลัทธิพิพัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และนายฤทธิชัย ทับสุวรรณ กงสุล ได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ ตลอดจนทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ที่สมาคมศิษย์เก่าวัดท่าซุง เมือง Wiesbaden รัฐ Hessen โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทย และผู้มีจิตศรัทธาจากเมืองต่างๆ ในเยอรมนีเข้าร่วมงานด้วยกว่า 100 คน
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแนะนำตัวต่อพระภิกษุสงฆ์ และชุมชนชาวไทย ตลอดจนได้พบปะพูดคุยเพื่อสอบถามสภาพความเป็นอยู่และสร้างเครือข่ายการติดต่อระหว่างกันเพื่อสร้างความใกล้ชิดและความอบอุ่นใจให้แก่ประชาชนชาวไทยที่มาร่วมในงาน
ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดยชาวไทยในเยอรมนี ไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรรมทางศาสนาหรืองานเทศกาลทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ถือเป็นบทบาทสำคัญในการคุ้มครอง ดูแล และเสริมสร้างความสมัครสมาน สามัคคีและความเข้มแข็งให้แก่วัดไทยและชุมชนไทยในนครแฟรงก์เฟิร์ต และรัฐในเขตกงสุล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ