คำสงวนสิทธิ

คำสงวนสิทธิ

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,847 view

คำสงวนสิทธิ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
Kennedyallee 109
60596 Frankfurt am Main
Tel.: 069-69 86 0
Fax: 069-69 86 8 228

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการด้านกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ และเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ต่อสาธารณะชน โดยท่านสามารถนำข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวได้ หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่หวังผลทางเชิงพาณิชย์ใดๆ ในการนี้ ท่านต้องอ้างถึงแหล่งที่มาคือ “เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต”

สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่อนุญาตให้นำข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไปเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ใด ๆ ทั้งสิ้น

แม้ว่าข้อมูลของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยตรงจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังก่อนการนำลงเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้แล้วก็ตาม แต่ก็อาจเกิดข้อผิดพลาดและความคาดเคลื่อนของข้อมูลได้ ดังนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อมูลของเว็บไซต์อื่นที่สามารถคลิกผ่านลิงค์บนเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ ข้อมูลบนเว็บไซต์ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเว็บไซต์นั้นๆ และเนื่องจากข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงไม่สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลบนเว็บไซต์ของผู้อื่น


ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง