คณะผู้แทนสมาคมการจัดการระบบคลังสินค้าไทยเข้าพบรองกงสุลใหญ่

คณะผู้แทนสมาคมการจัดการระบบคลังสินค้าไทยเข้าพบรองกงสุลใหญ่

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 มี.ค. 2567

| 738 view

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 คณะผู้แทนสมาคมการจัดการระบบคลังสินค้าไทย (Thai Intralogistics Association – TIA) นำโดยนายธวัช จินาพันธ์ กรรมการสมาคมฯ ได้เข้าพบนายอรรถพงศ์ พันธุ์รัตน์ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พร้อมด้วย น.ส. ศัลยา อักษรมัต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ตลอดจนด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานและความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ระหว่างไทย-เยอรมนี โดยคณะมีกำหนดเข้าร่วมงาน LogiMAT ณ เมือง Stuttgart เพื่อประชาสัมพันธ์งาน LogiMAT Southeast Asia ซึ่งจัดโดยสมาคมฯ ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับงานได้ที่เว็บไซต์ https://www.logimat-sea.com/