กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เยือนมหาวิทยาลัยบอนน์ ร่วมกับคณะจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เยือนมหาวิทยาลัยบอนน์ ร่วมกับคณะจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2567

| 111 view
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตได้เยือนมหาวิทยาลัยบอนน์ ร่วมกับคณะจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยศาสตราจารย์ มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยบอนน์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือหลังจากที่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมพืชสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และกลุ่มวิจัย Synergy และ Experimental Medicine ของ Universitätsklinikum Bonn เพื่อร่วมกันยกระดับการวิจัยสมุนไพรสู่การใช้ผลประโยชน์ทางการแพทย์ทั่วโลก และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการเพื่อยกระดับความสำเร็จด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างกัน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566
 
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีต่อความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบันในครั้งนี้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยที่จะบรรลุการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนผ่านแบบจำลอง Bio-Circular-Green (BCG Model) ที่เน้นจุดแข็งด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงซึ่งเป็นจุดแข็งของเยอรมนี เพื่อมุ่งไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันตามเจตนารมณ์ของผู้นำของทั้งสองประเทศ
 
นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้เข้าร่วมการทัศนศึกษาดูงานในแผนกต่าง ๆ ภายใน Universitätsklinikum Bonn ร่วมกับคณะจากไทยเพื่อประกอบการพิจารณาแผนการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนการวิจัยและทุนการศึกษาในสาขาที่มีความสนใจร่วมกันต่อไปในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ